تبریک تولد به انگلیسی با جملات جدید، عاشقانه و با مزه

به گزارش مجله فوتبال دوستان، به احتمال بسیار زیاد زمانی که این متن را می خوانید، یا به زبان انگلیسی آشنا هستید یا فردی که قصد دارید برایش پیام تبریک بفرستید، زبان انگلیسی را متوجه می شود. در هر صورت مطمئن باشید که جملات زیر جزء زیباترین عبارت هایی است که می توانید از آن ها برای تبریک تولد به زبان انگلیسی استفاده کنید.

تبریک تولد به انگلیسی با جملات جدید، عاشقانه و با مزه

در ادامه جملات زیبایی را برای تبریک تولد عاشقانه، تبریک تولد رسمی، تبریک تولد به دوست و تبریک تولد با تاخیر و بامزه می خوانید.

1. تبریک تولد عاشقانه به انگلیسی

Its your birthday, but Im the one who should be celebrating the most. My favorite person in the world was born on this day.

امروز تولدته، اما من تنها کسی هستم که باید بیشتر از همه این روز رو جشن بگیرم. انسان مورد علاقه من در این دنیا امروز به دنیا آمده است.

تولدت مبارک عشق من

Im so glad you came into the world, and Im even more glad you came into MY world. Happy Birthday, sweetheart.

خیلی راضیم که به این دنیا وارد شدی، و خیلی بیشتر راضیم که پا به دنیای من گذاشتی.

تولدت مبارک عزیزم

عزیزم، امیدوارم به هر آنچه در تولدت آرزوی آن را کرده ای برسی! عاشقت هستم تا بی نهایت و بالاتر از آن

Your smile is cause for celebration. Your love is the most precious gift in the world. Happy Birthday to someone who makes life itself feel like a special occasion.

لبخند تو دلیل این جشن است. عشق تو با ارزش ترین هدیه در این دنیاست. تبریک تولد ویژه به فردی که زندگی به احساسی خاص تبدیل کرده است.

تولدت مبارک عشقم

One day a year isnt enough to celebrate someone as special as you.

یک روز برای جشن دریافت تولد فردی خاص مانند تو کافی نیست.

تولد مبارک مهربانم

با وجود یک یار قابل اعتماد و باهوش مثل تو، اوقات خوش به بهترین دوران زندگی تبدیل و اوقات بد قابل تحمل شدند، تولدت مبارک عشق من

I wanted to give you all my love for your birthday, but theres no box big enough to hold it. Besides, its already yours.

می خوام تمام عشقم رو در روز تولدت بهت تقدیم کنم، اما جعبه عظیمی به اندازه عشقم پیدا نکردم. اما از یه طرف، همین الانم تمام عشق برای توئه!

تولدت مبارک عزیزم

Happy Birthday to someone whos twice as sweet as any birthday cake.

یه تبریک تولد ویژه به کسی که دو برابر بیشتر از کیک تولدش شیرینه!

تولدت مبارک زندگی من

عاشق تو بودن واقعا یک هدیه است، عشق تو بودن یک رحمته و با تو بودن آرزویی است که به حقیقت تبدیل شده. تولدت مبارک!

You make every day feel like my birthday, except I dont need to blow out any candles because my wish already came true.

تو باعث میشی فکر کنم هر روز، روز تولد منه، اما من نیازی به فوت کردن شمعی ندارم، چراکه تمام آرزوهای من همین الانم به واقعیت تبدیل شده!

تولدت مبارک

Were you really born on this day? Or did you just fly down from heaven as the beautiful angel you are?

واقعا امروز متولد شدی؟ یا فرشته زیبایی بودی که از بهشت به سمت زمین پرواز کردی؟

تولدت مبارک فرشته من

عشقم، میدونم که زندگیمون بالا و پایین داشته، اما بهت قول میدم بهترین ها هنوز تو راهن! عاشقت هستم و … تولدت مبارک!

Thank you God, for making such a perfect [man/girl] for me, and then leading me to [her/him].

از خدا ممنونم، به خاطر اینکه یک آقا/خانم بی نظیر برای من خلق کرد، و سپس منو به سمت اون هدایت کرد.

I love you on your birthday, and every day, now and forever.

من توی روز تولدت عاشقتم، و هر روز، الان و برای همیشه عاشقت خواهم بود!

تولدت مبارک مهربانم

I didnt know what to get you for your birthday. How about my whole heart?

نمی دونستم برای تولدت چی بگیرم. نظرت درباره همه قلبم چیه؟

تولدت مبارک عشقم

خیلی راضیم که به این دنیا اومدی، و راضی ترم که پا به زندگی من گذاشتی. تولدت مبارک عزیزترینم!

I hope you blow out all your candles, because Im ready to make your wish come true tonight.

با تمام وجود منتظرم تا همه شمع های کیکت رو فوت کنی، چون آماده ام تا همین امشب تمام آرزوهات رو به واقعیت تبدیل کنم.

تولدت مبارک

Your life began on this day. My life began the day I met you. Im so glad both days happened. Happy Birthday, darling.

زندگی تو در این روز شروع شد. زندگی من زمانی شروع شد که تو رو دیدم. خیلی راضیم که هر دو این روزها اتفاق افتادن.

تولدت مبارک عزیزم

Happy Birthday to you,

Happy Birthday to you,

Happy Birthday, my dearest,

I will always love you!

تولدت مبارک،

تولدت مبارک،

تولدت مبارک، عزیزترینم،

همیشه عاشقت خواهم بود!

Happy Birthday to Gods greatest creation. Youre perfect in every way.

یه تبریک تولد ویژه به عظیم ترین خلقت خداوند. تو از هر نظر بهترینی!

تولدت مبارک عشق!

Happy Birthday to my best friend, my greatest critic, my fiercest supporter, my accomplice, my love, my everything.

تولد بهترین دوستم، عظیمترین منتقدم، قوی ترین پشتیبانم، شریک زندگیم، عشقم و همه چیزم مبارک!

Happy Birthday, my love. Ill be thinking about you every minute on your birthday. Just like every other day.

تولدت مبارک، عشق من. من در هر دقیقه از روز تولدت بهت فکر می کنم. دقیقا مثل سایر روزهای زندگیم.

Every year with you just gets better and better. Happy Birthday to someone who thoroughly rocks my world.

سال های زندگی در کنار تو بهتر و بهتر می شه. یه تبریک تولد خاص به کسی که زندگی منو کامل کرده!

Happy Birthday, my love. I hope you get everything your heart desires, because thats exactly what youve given me.

تولدت مبارک، عشق من. امیدوارم به هر چیزی که دلت آرزو میکنه برسی، چونکه توام دقیقا آرزوی من بوده ای.

خیلی راضیم که تو بخشی از زندگی من هستی. تولدت مبارک عشقم

Thanks for being born, sweetie. You make the world a better place, and you make my world complete.

ممنون که متولد شدی، عزیزم. تو این دنیارو به مکان بهتری تبدیل کردی، و دنیای من با وجود تو تکمیل شده!

Happy Birthday to a [man/woman] who makes me happy every day.

یه تبریک تولد ویژه به آقا/خانمی که هر روز منو راضی می کنه.

Ill say the same thing to you now that Ill say to you when you turn 100: You are the love of my life.

الان چیزی رو بهت می گم که دقیقا وقتی صد سالت شد بهت خواهم گفت: تو عشق زندگی من هستی!

تولدت مبارک

2. تبریک تولد با جملات زیبا و رسمی

I hope your special day will bring you lots of happiness, love and fun. You deserve them a lot. Enjoy!

امیدوارم که روز خاص شما برایتان شادی، عشق و خنده زیادی به همراه داشته باشد. شما بی نهایت لایق آن ها هستید. از این روز لذت ببرید.

Have a wonderful birthday. I wish your every day to be filled with lots of love, laughter, happiness and the warmth of sunshine.

امیدوارم تولد خارق العاده ای داشته باشی. آرزو می کنم که تمام روزهای زندگی شما از عشق، خنده، شادی و گرمای خورشید سرشار شود.

تولدتان مبارک! امیدوارم این روز فرخنده برای شما موفقیت و کامیابی در زندگی به ارمغان بیاورد

May your coming year surprise you with the happiness of smiles, the feeling of love and so on. I hope you will find plenty of sweet memories to cherish forever. Happy birthday.

ان شالله سال جدید زندگی با شادی حاصل از خنده ها، احساس عشق و … شمار را غافلگیر کند. آرزو می کنم در این سال خاطرات شیرین زیادی داشته باشید که تا ابد باعث تسلی خاطر شما شود. تولدتان مبارک

On your special day, I wish you good luck. I hope this wonderful day will fill up your heart with joy and blessings. Have a fantastic birthday, celebrate the happiness on every day of your life. Happy Birthday!!

در این روز خاص شما، برایتان آرزوی خوش شانسی می کنم. آرزو می کنم تا قلبتان سرشار از لذت و شادی شود. تولد خوبی داشته باشید، و در همه روزهای زندگی تان شادی را جشن بگیرید. تولدتان مبارک

تولدتان مبارک! برایتان یک تولد بی نظیر، و یک سال سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت آرزو می کنم!

May this birthday be filled with lots of happy hours and also your life with many happy birthdays. Happy birthday.

امیدوارم این تولد لبریز از ساعات شادی زیادی شود و زندگی تان با تولدهای شاد بسیاری همراه باشد، تولدتان مبارک

تولدتان مبارک! امیدوارم خداوند به شما قدرت و توانایی هر چه بیشتری بدهد تا تمامی چالش های زندگی تان را از پیش رو بردارید. شاید باشید و با تمام وجود از این روز لذت ببرید

Special day, special person and special celebration. May all your dreams and desires come true in this coming year. Happy birthday.

یک روز خاص، یک انسان خاص و یک جشن خاص! امیدوارم تمامی آرزوهای شما در سال جدید زندگی تان به واقعیت تبدیل شود. تولدتان مبارک

3. تبریک تولد به دوست به زبان انگلیسی

You are my true friend. You were always with me, you supported me, you boosted me up when I was down. Thanks for being such a friend of mine. Happy birthday.

تو دوست من هستی. همیشه و همه جا در کنارم بودی و از من حمایت کردی، زمانی که در افت بودم باعث پیشرفت دوباره من شدی. به خاطر این دوستی از تو ممنونم. تولدت مبارک

4. تبریک تولد با تاخیر و بامزه

I know you had lots of birthday wishes yesterday, but who is thinking of you today? Me, thats who. Happy belated birthday!

می دونم که پیام تبریک های زیادی برای تولدت دریافت کردی، اما امروز کی بهت فکر می کنه؟ فقط من. تولدت با تاخیر مبارک

Im sorry my birthday wishes are belated-I honestly didnt think youd live this long. Happy birthday!

متاسفم که پیام تبریکم دیر بهت می رسه - اما صادقانه بگم فکر نمی کردم اینقدر زنده بمونی. تولدت مبارک

Its not your fault, buddy. No one can help the fact that youre growing old, and that I totally forgot… Happy belated birthday!

تقصیر تو نیست داداش. هیچکس نمی تونه مانع این حقیقت بشه که داری پیر میشی، حتی منم این موضوع رو فراموش کردم … تولدت با تاخیر مبارک!

Youre amazing, wise, super cool, fantastic, brilliant, intelligent - but dont get too excited. Im only saying all these things because Im a couple of days late! Happy birthday!

تو جالب، معقول، بامزه، بی نظیر، شگفت انگیز و بامزه هستی - اما خیلی هیجان انگیز نشو. اینارو فقط به این خاطر بهت می گم چون چند روزه تولدت رو با تاخیر بهت تبریک می گم! تولدت در هر صورت مبارک

سخن آخر

امیدواریم خواندن متن های این مطلب لذت برده باشید. شما می توانید از پیام های تبریک تولد همسر یا متن های زیبا برای تبریک تولد عشق زندگی تان استفاده کنید تا لبخند رضایت را در چهره او مشاهده کنید. اگر دوست صمیمی شما زبان انگلیسی را دوست ندارد، شما می توانید یکی از عبارت های فارسی زیبای پیام تبریک تولد به دوست را انتخاب و برای او ارسال کنید.

شما می توانید نظرات یا ایده های خود را برای تبریک تولد افراد در انتهای این صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 1 آبان 1399 بروزرسانی: 1 آبان 1399 گردآورنده: footballgahan15.ir شناسه مطلب: 1142

به "تبریک تولد به انگلیسی با جملات جدید، عاشقانه و با مزه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تبریک تولد به انگلیسی با جملات جدید، عاشقانه و با مزه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید